Field Work >>Năng Lực Nhân Sự

Năng Lực Nhân Sự

              SMC Phú Long xem công tác nhân sự là một trong những việc quan trọng hàng đầu. Chúng tôi tự hào đã xây dựng được một đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp với nhiều chuyên gia, kỹ sư, công nhân kỹ thuật có chuyên môn và kinh nghiệm.

             Nhận Thức được vai trò của nguồn nhân lực đồi với doanh nghiệp là vô cùng cần thiết, ban lãnh đạo luôn xem trọng việc đào tạo, phát triển nhân viên song hành cùng sự phát triển của toàn công ty. Bên cạnh đó, chính sách lương và các phúc lợi khác cũng thường xuyên được điều chỉnh bổ sung phù hợp, linh hoạt nhằm giữ chân người tài tiếp tục cống hiến cho công ty.

                                     

                                                                          Hình ảnh có liên quan

Nội dung liên quan: