PROJECTS >> Nhà Máy Anova Pharma

Nhà Máy Anova Pharma
Đơn vị thi công :
Hạng mục thi công : Panel phòng sạch và cửa panel
Vị Trí : Long An
Duration : 1/1/2016 - 1/1/2016

 Một số hình ảnh trong quá trình thi công tại công trình :