PROJECTS >> Nhà Máy Dược Phẩm Nhất Nhất

Nhà Máy Dược Phẩm Nhất Nhất
Đơn vị thi công :
Hạng mục thi công : Panel phòng sạch và cửa panel
Vị Trí : Long An
Duration : 1/1/2016 - 1/1/2016

 Một số hình ảnh thi công tại công trình :