PROJECTS >> Nhà Máy Thuốc Thú Y Vemedim

Nhà Máy Thuốc Thú Y Vemedim
Đơn vị thi công :
Hạng mục thi công : Panel kho mát- phòng sạch và cửa panel
Vị Trí : Cần Thơ
Duration : 1/1/2016 - 1/1/2016

Một số hình ảnh thi công tại công trình :