PROJECTS >> Nhà Máy Pesico

Nhà Máy Pesico
Đơn vị thi công :
Hạng mục thi công : Cải tạo Panel phòng sạch
Vị Trí : Đồng Nai
Duration : 1/1/2016 - 1/1/2016