PROJECTS >> Nhà Máy Cocacola Thủ Đức

Nhà Máy Cocacola Thủ Đức
Đơn vị thi công :
Hạng mục thi công : Cải tạo Panel kho mát- phòng sạch
Vị Trí : Hồ Chí Minh
Duration : 1/1/2016 - 1/1/2016