PROJECTS >> Nhà Máy Dầu Thực Vật Cái Lân

Nhà Máy Dầu Thực Vật Cái Lân
Đơn vị thi công :
Hạng mục thi công : Panel phòng sạch và cửa panel
Vị Trí : Hồ Chí Minh
Duration : 1/1/2016 - 1/1/2016