PROJECTS >> Nhà Máy ELT Việt Nam

Nhà Máy ELT Việt Nam
Đơn vị thi công :
Hạng mục thi công : Cung cấp cửa panel và phụ kiện nhôm
Vị Trí : Long An
Duration : 1/1/2016 - 1/1/2016