PROJECTS >> Nhà Xưởng Đông Hưng

Nhà Xưởng Đông Hưng
Đơn vị thi công :
Hạng mục thi công : Panel vách
Vị Trí : Binh Duong
Duration : 1/1/2016 - 1/1/2016

 -Một số hình ảnh tại công trình !