PROJECTS >> Nhà máy SX & TM Song Sanh

Nhà máy SX & TM Song Sanh
Đơn vị thi công :
Hạng mục thi công : Panel phòng sạch và cửa panel
Vị Trí : Hồ Chí Minh
Duration : 1/1/2016 - 1/1/2016